Stichting Haegsche Tijd

Tweede bericht 2022

Excursie naar Zwitserland Verslag van reis 2022

Nieuwe artikel over Christiaan Huygens

Audiobestand en plaatjes bij de lezing van prof. dr. Vincent Icke op donderdag 14 april 2022

Projectplan Huygens’ Tijdmachine – April 2022 

Uitnodiging lezing prof. dr. Vincent Icke

Eerste bericht 2022

Steun stichting Haegsche Tijd

Draagt u de Stichting Haegsche Tijd een warm hart toe, kijk dan naar de opties om ons te steunen. Dat kan als Belangstellende, Vriend, Donateur of via Giften en Nalatenschappen.

Belangstellende worden

Vriend worden

Donateur worden

Schenkingen en nalatenschappen